İletişim
Hacettepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü- HÜGTAM
Prof.Dr. Deniz Demiryürek
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 06100-Sıhhıye Ankara
Tel: +90 312 305 1080
Fax: +90 312 310 0580
e-mail: mdeniz@hacettepe.edu.tr