Yönetim Kurulu

Müdür
Prof. Dr. M. Deniz Demiryürek

      

HÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Akupunktur Ünitesi

Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel

      

HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı

Müdür Yardımcısı 
Prof. Dr. İffet İrem Çankaya

       

HÜ Eczacılık  Fakültesi Farmasotik Botanik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Leyla Özdemir

        

HÜ Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özgür Canbay

        

HÜ Tıp Fakültesi Anestezi Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Akupunktur Ünitesi

Prof.Dr. İlkan Tatar

     

HÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Akupunktur Ünitesi

Doç.Dr. Sevil Bilgin

 

HÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Danışma Kurulu

Dr. M. Zafer Kalaycı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı

Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan       

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı – Farmokognozi Anabilim Dalı- Fitoterapi

Prof. Dr. Mustafa F. Sargon

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı- Akupunktur Uzmanı

Prof. Dr. Cemal Çevik

Gazi Üniversitesi Akupunktur Birimi ve Akupunktur Polikliniği Sorumlu & Kurucu Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı

Prof. Dr. Alp Çetin

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cihan Aksoy

İstanbul Liv Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr. Ceren Günenç Beşer 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Akupunktur Ünitesi

Doç. Dr. Ayşegül Fırat

Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Akupunktur Ünitesi